Category Archives: Economie

Voorstanders beweren dat TTIP en CETA voor grote economische groei en banen zullen zorgen. Maar de economische voorspellingen over de opbrengsten van TTIP zijn gebaseerd op twijfelachtige aannames en gebrekkige modellen. Zelfs als deze zouden uitkomen zal de economische groei die TTIP brengt marginaal zijn en pas over een decennium ingaan.

Waar de Nederlandse overheid en de Europese Commissie eerst claimden dat de opbrengsten van TTIP gelijk zouden worden verdeeld over alle Europese huishoudens, lijkt ook van deze ambitie nu niet langer sprake. Het Midden- en Kleinbedrijf profiteert nauwelijks van de afspraken in de verdragen, en zal veel concurrentie gaan ondervinden van nieuwe markttoetreders. De beweging richting een meer lokale en duurzame economie en landbouw wordt bemoeilijkt door de verdragen.
Tegenover deze onzekere en zeer kleine voorspelde voordelen staan grote en reële nadelen en kosten. Zo zal er ook volgens de Europese Unie werkloosheid ontstaan en zal de Europese Unie door CETA jaarlijks 311 miljoen aan importheffingen mislopen.

Economie

Voorstanders beweren dat TTIP en CETA voor grote economische groei en banen zullen zorgen. Maar de economische voorspellingen over de opbrengsten van TTIP zijn gebaseerd op twijfelachtige aannames en gebrekkige modellen. Zelfs als deze zouden uitkomen zal de economische groei die TTIP brengt marginaal zijn en pas over een decennium ingaan.

Waar de Nederlandse overheid en de Europese Commissie eerst claimden dat de opbrengsten van TTIP gelijk zouden worden verdeeld over alle Europese huishoudens, lijkt ook van deze ambitie nu niet langer sprake. Het Midden- en Kleinbedrijf profiteert nauwelijks van de afspraken in de verdragen, en zal veel concurrentie gaan ondervinden van nieuwe markttoetreders. De beweging richting een meer lokale en duurzame economie en landbouw wordt bemoeilijkt door de verdragen.
Tegenover deze onzekere en zeer kleine voorspelde voordelen staan grote en reële nadelen en kosten. Zo zal er ook volgens de Europese Unie werkloosheid ontstaan en zal de Europese Unie door CETA jaarlijks 311 miljoen aan importheffingen mislopen.

Wat is ISDS? Roeline Knottnerus legt uit.

Roelien Knottnerus is onderzoeker bij het Transnational Institute (TNI) en SOMO. Zij vertelt meer over de risico’s voor de maatschappelijke belangen als het arbitragetribunaal in de verdragen TTIP en CETA ingevoerd wordt.
Lees meer

FNV: CETA en TTIP moeten nu van tafel

De informele Europese Handelsraad heeft onlangs besloten het omstreden handelsverdrag CETA op 27 oktober te ondertekenen. Een aparte bijlage met bepalingen over duurzaamheid, klimaat, milieu en arbeidsomstandigheden wordt bijgevoegd. FNV vicevoorzitter Catelene Passchier: ‘Blijkbaar worden de betrokken landen zenuwachtig door de publieke druk, vandaar die bijlage. Ik heb weinig vertrouwen wat daarin komt te staan.…
Lees meer

Handelsverdrag TiSA grote bedreiging voor publieke diensten

Naast TTIP, het bilaterale verdrag tussen de EU en de VS, onderhandelen de Europese Unie, de Verenigde Staten en 21 andere landen op dit moment ook over TiSA een vergaand handelsverdrag over liberalisering en deregulering van diensten. Dit relatief onbekende verdrag vormt en grote bedreiging voor publieke diensten als zorg en onderwijs. Als het verdrag…
Lees meer