Category Archives: Economie

Voorstanders beweren dat TTIP en CETA voor grote economische groei en banen zullen zorgen. Maar de economische voorspellingen over de opbrengsten van TTIP zijn gebaseerd op twijfelachtige aannames en gebrekkige modellen. Zelfs als deze zouden uitkomen zal de economische groei die TTIP brengt marginaal zijn en pas over een decennium ingaan.

Waar de Nederlandse overheid en de Europese Commissie eerst claimden dat de opbrengsten van TTIP gelijk zouden worden verdeeld over alle Europese huishoudens, lijkt ook van deze ambitie nu niet langer sprake. Het Midden- en Kleinbedrijf profiteert nauwelijks van de afspraken in de verdragen, en zal veel concurrentie gaan ondervinden van nieuwe markttoetreders. De beweging richting een meer lokale en duurzame economie en landbouw wordt bemoeilijkt door de verdragen.
Tegenover deze onzekere en zeer kleine voorspelde voordelen staan grote en reële nadelen en kosten. Zo zal er ook volgens de Europese Unie werkloosheid ontstaan en zal de Europese Unie door CETA jaarlijks 311 miljoen aan importheffingen mislopen.

Economie

Voorstanders beweren dat TTIP en CETA voor grote economische groei en banen zullen zorgen. Maar de economische voorspellingen over de opbrengsten van TTIP zijn gebaseerd op twijfelachtige aannames en gebrekkige modellen. Zelfs als deze zouden uitkomen zal de economische groei die TTIP brengt marginaal zijn en pas over een decennium ingaan.

Waar de Nederlandse overheid en de Europese Commissie eerst claimden dat de opbrengsten van TTIP gelijk zouden worden verdeeld over alle Europese huishoudens, lijkt ook van deze ambitie nu niet langer sprake. Het Midden- en Kleinbedrijf profiteert nauwelijks van de afspraken in de verdragen, en zal veel concurrentie gaan ondervinden van nieuwe markttoetreders. De beweging richting een meer lokale en duurzame economie en landbouw wordt bemoeilijkt door de verdragen.
Tegenover deze onzekere en zeer kleine voorspelde voordelen staan grote en reële nadelen en kosten. Zo zal er ook volgens de Europese Unie werkloosheid ontstaan en zal de Europese Unie door CETA jaarlijks 311 miljoen aan importheffingen mislopen.

Handelsexperts over ISDS

Experts pleiten voor heroverweging ISDS in internationale investeringsverdragen In een nieuw boek bespreken internationale experts de laatste ontwikkelingen met betrekking tot bilaterale investeringsverdragen (BIT’s) als TTIP en CETA. In ‘Rethinking Bilateral Investment Treaties – critical issues and policy choices’, een publicatie van Madhyam, Both ENDS en SOMO, zoeken de experts daarnaast alternatieven voor de huidige…
Lees meer

TTIP en ISDS bedreiging voor eerlijk belastingbeleid voor bedrijven

Bedrijven gebruiken ISDS, het controversiële mechanisme waarmee bedrijven staten kunnen aanklagen, ook veelvuldig om onder belastingheffingen uit te komen. Dit blijkt uit het nieuwe rapport Taxes on trial: How trade deals threaten tax justice, vandaag gepubliceerd door het Transnational Institute (TNI) en Global Justice Now. Nederland speelt hierbij als belastingparadijs een bijzondere rol: brievenbusfirma’s worden…
Lees meer

Nieuw systeem investeringsbescherming in TTIP

Waarom het ICS niets veranderd aan de fundamentele bezwaren tegen ISDS Fundamentele bezwaren blijven bestaan nadat de Europese Commissie ISDS heeft herzien en omgedoopt in ICS (Investment Court System). Het nieuwe arbitragesysteem voorkomt geen van de tot nu toe bekende uitwassen van arbitrage. Investeringsbescherming binnen het TTIP-verdrag is een heikel punt dat erg veel maatschappelijke…
Lees meer

Publieke diensten onder vuur

TTIP, CETA, en de heimelijke samenwerking tussen lobbyisten van het bedrijfsleven en de handelsonderhandelaars Internationale handelsbesprekingen die de beleidsruimte van overheden om regelgevend op te treden alsmede het recht van burgers op toegang tot basisvoorzieningen zoals water, gezondheid en energie, in gevaar brengen omwille van de winstgevendheid van het bedrijfsleven, vormen een bedreiging voor publieke…
Lees meer