Meer duidelijkheid over compensatie om CETA

Meer duidelijkheid over compensatie om CETA

DEN HAAG (ANP/foodwatch) - Het kabinet erkent dat sectoren in Nederland door het vrijhandelsverdrag van de EU met Canada (CETA) in de problemen komen. In de Kamer bestaan vooral zorgen over de gevolgen van het verdrag voor de landbouw. In het najaar wil het kabinet duidelijk maken hoe sectoren worden gecompenseerd.

CDA, ChristenUnie en SGP wilden hier helderheid over tijdens een debat in de Tweede Kamer woensdag. Volgens Elbert Dijkgraaf (SGP) pakt het verdrag vooral slecht uit voor de akkerbouw, varkenshouderij en kippenboeren. Hij wil structurele compensatie voor getroffen sectoren.

Het kabinet blijft pal achter het handelsverdrag staan, zei minister Lilianne Ploumen (Buitenlandse Handel). Maar er zullen winnaars en verliezers zijn, erkent Ploumen. Ook pleit het kabinet voor een voorlopige toepassing van het merendeel van het verdrag, nog voordat de Tweede Kamer een besluit heeft genomen over CETA.
Te veel onduidelijk, geen voorlopige toepassing!

foodwatch stelt vast dat er nog teveel onduidelijkheid is over de gevolgen van CETA op de landbouw en voedselveiligheid in Nederland. Hogere normen voor duurzaam, veilig en diervriendelijk produceren komen onder druk te staan. Uit onderzoek blijkt dat het EU voorzorgsbeginsel, basis voor de hoogwaardige consumentenbescherming in Europa niet voldoende beschermd wordt in CETA. Het is zeer onwenselijk om onder deze omstandigheden akkoord te gaan met CETA, laat staan om in te stemmen met een voorlopige toepassing van (delen van) het verdrag.

Doe mee! Teken de actie van foodwatch en zeg NEE tegen CETA en NEE tegen voorlopige toepassing!

Gerelateerd