Wat is TTIP

Wat is TTIP?

De EU en de VS willen een ingrijpend handelsverdrag afsluiten, het Transatlantic Trade and Investment Partnership: TTIP. Dit verdrag, waar nu over wordt onderhandeld, maakt de weg vrij voor multinationals die winst maken ten koste van onze rechten, onze gezondheid en ons milieu. TTIP is het meest bekende, maar de Nederlandse regering staat op het punt nog meer foute handelsverdragen te tekenen. Naast TTIP zetten ook CETA en TiSA onze toekomst op het spel. Lees daarover hieronder meer.

TTIP zal vergaande gevolgen hebben voor de gehele Nederlandse samenleving. De onderhandelingen gaan over veel meer dan alleen het opheffen van handelstarieven. Het voornaamste onderwerp van gesprek tijdens de onderhandelingen is het terugdringen van 'handelsbarrières': regels die zijn bedoeld om de veiligheid van producten voor consumenten te garanderen en om arbeidsomstandigheden en het milieu te beschermen.
De EU en de VS willen via TTIP toewerken naar harmonisering en/of wederzijdse erkenning van elkaars regels en technische standaarden. Uit gelekte teksten blijkt dat het uiteindelijk de bedoeling is om voorafgaand aan de Europese en democratische besluitvorming, nieuwe regels op elkaar af te stemmen. Dit zal gebeuren in een nieuw op te richten trans-atlantisch ‘Regulatory Cooperation Council’ (RCC) waarin het bedrijfsleven direct wordt geraadpleegd om ‘onnodige’ handelsbelemmeringen weg te nemen: Dan wordt vaak voor de goedkoopste en daarmee 'slechtste' standaard gekozen.

Het meest omstreden onderdeel van die onderhandelingen is het Investor to State Dispute Settlement mechanisme (ISDS). Multinationals krijgen het recht om Nederland (of een andere nationale overheid) aan te klagen als ze vinden dat ze economische schade ondervinden door bepaalde wetten of maatregelen. Het kan gaan om wetten die bijvoorbeeld het milieu en de consument bescherminen. De standaarden voor voedselveiligheid en consumentenbescherming voor cosmetica en medische producten dreigen dan hetzelfde te worden als die in de VS. De standaarden daar zijn lager dan die in Nederland en in Europa. De rechten van werknemers komen ook onder druk te staan. In de VS zijn arbeidskosten lager en is de productie goedkoper. Milieu- en veiligheidsnormen zijn er lager. De landbouw en andere industrieën in Europa kunnen daardoor geconfronteerd worden met een enorm banenverlies door zwaardere concurrentie vanuit het buitenland.

Het afgelopen jaar is TTIP in Nederland meer in de schijnwerpers komen te staan. Nu er meer over TTIP bekend wordt, groeit de groep mensen die zich zorgen maakt over de mogelijke gevolgen van het verdrag. Zo zijn er in Nederland inmiddels talloze debatten gevoerd, protesten op straat georganiseerd en werd Amsterdam in juli 2015 de tweede TTIP-vrije gemeente van Nederland. In Nederland zijn er inmiddels al tientallen gemeentes TTIP-vrij en in Europa honderden. Een duidelijk signaal. Het verzet groeit nog steeds, TTIP wankelt en wij kunnen de genadeslag geven.

TTIP is de meest bekende, maar de Nederlandse regering staat op het punt nog meer foute handelsverdragen te tekenen. TTIP, CETA en TiSA zetten onze toekomst op het spel.

De gevaarlijke handelsverdragen op een rij:
TTIP is het vergaande handelsverdrag met de VS, dat de toekomst van ons voedsel, energie en werk bedreigt. Over TTIP wordt achter gesloten deuren onderhandeld.
Lees meer over TTIP

CETA is de Canadese variant van TTIP, en op staat op het punt getekend te worden. CETA bedreigt op dezelfde manier onze economie en democratie. Daarnaast is is CETA TTIP via de achterdeur, want 80% van de Amerikaanse bedrijven zit ook in Canada.
Lees meer over CETA

TiSA is een internationaal dienstenverdrag, dat de toekomst van onze zorg en ons onderwijs, onze energie en ons water in de uitverkoop doet. TiSA levert onze publieke diensten uit aan de markt.
Lees meer over TiSA

Sluit je aan bij onze beweging en kies voor een duurzame economie, echte banen en veilig voedsel, boven de belangen van grote bedrijven.